Vận tải hàng không

TopTrans cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa quốc tế đáng tin cậy. thông qua hợp tác với các nhà khai thác địa phương và hợp tác với các cơ quan có hợp đồng

 • Kinh Tế
 • Tốc hành
 • Kiểm soát nhiệt độ dễ hỏng
 • Điều lệ
 • Thủ tục hải quan

Vận tải đường biển

Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển, nhập / xuất. 

 • FCL
 • LCL
 • Dự án Đại dương
 • Kiểm soát nhiệt độ dễ hỏng
 • Thủ tục hải quan

Vận tải đường bộ

Cung cấp các dịch vụ vận tải liền mạch - cả trong và ngoài nước - thông qua các dịch vụ hậu cần trơn tru và giao hàng đáng tin cậy của chúng tôi.

 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Kho bãi
 • Hoạt động
 • Thủ tục hải quan
01

Vận tải hàng không

02

Vận tải đường biển

03

Vận tải đường bộ

Chiết Giang Totong để cung cấp các giải pháp hậu cần một cửa, chào mừng để tham khảo ý kiến!